Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Hội nghị trực tuyến Trung ương về công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải

02:00 14/07/2020

    

Sáng 13/7/2020, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

 

Responsive image
 

     Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Châu Phú có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, đồng chí Đặng Văn Hập – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú cùng đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy, Trưởng phòng, Ban, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các hội đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các hội đoàn thể kết nối điểm cầu của 13 xã-thị trấn cùng dự.

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương triển khai, nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan hành chính và tư pháp trong thực thi công tác hòa giải. Qua đó tiếp tục khẳng định, công tác hòa giải có vai trò, tầm quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội và cộng đồng dân cư. Với kết quả đạt được trong công tác hòa giải đã góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thông qua hòa giải ở cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sẽ đi vào cuộc sống, dần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, từ đó hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

     Và để làm tốt công tác hòa giải thì không chỉ đội ngũ hòa giải viên mà cán bộ, chính quyền các cấp phải vì dân, để tiết kiệm thời gian của bộ máy trong hòa giải và thực hiện công tác dân vận thì cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cùng nhau hoàn thiện chính sách và pháp luật. Theo đó, thông qua hội nghị trực tuyến lần này, Ban Dân vận Trung ương cũng mong muốn, các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ Quốc sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, để góp phần giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, nhất là những giải pháp mang tính đột phá để đáp ứng tốt nhiệm vụ hòa giải cơ sở trong thời kỳ mới ở mỗi địa phương./.

Nguyễn Kim

các tin khác