Thời sự - Xã hội

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

03:04 18/09/2020

    

UBND huyện Châu Phú phối hợp với Học viện hành chính quốc gia Hà Nội vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020. Ông Nguyễn Phước Nên, phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú và 94 học viên là Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Trong suốt khóa học, các học viên được nghiên cứu học tập 9 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng lãnh đạo cấp phòng gồm tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng tham mưu; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ với truyền thông. Đồng thời được nghe 5 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của cấp phòng trên thế giới; cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công nghiệp; lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Bên cạnh đó, các học viên viết tiểu luận cuối khóa. 

     Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Nguyễn Phước Nên, phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ; đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công vụ.  Đồng thời, yêu cầu học viên sắp xếp thời gian khoa học, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học./.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác