Thời sự - Xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

03:19 18/10/2020

    

Tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

 

     Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Châu Phú có ông Nguyễn Văn Bé Tám – phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ban, ngành có liên quan.

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan. Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Luật năm 2020) được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 68 điều, gồm: sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như: Thu hẹp phạm vi loại văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn…

     Cuối buổi làm việc, một số địa phương tại các điểm cầu đã trao đổi, thảo luận để làm rõ về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và giải pháp tổ chức nhằm triển khai Luật đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

    Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương nghiêm túc triển khai Quyết định 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật năm 2020 theo hướng phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả. Đồng thời, việc thi hành Luật năm 2020 phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2021 triển khai đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

Thanh Trúc

các tin khác