Thời sự - Xã hội

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Phú nâng cao chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết 21

01:44 02/03/2020

    

Nghị quyết 21/NQ-TW, ngày 25/10/2017 là Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

 

     Điểm mới đáng chú ý đầu tiên về công tác dân số trong tình hình mới là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 21 của Trung ương cũng đặt ra vấn đề duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Responsive image
 

     Từ Nghị quyết số 21, căn cứ Kế hoạch số 278/KH-CCDS ngày 24/7/2019 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang; Kế hoạch số 173/KH-SYT của Sở Y tế; Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 49-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Phú đề ra mục tiêu đến năm 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con), quy mô dân số khoảng 266 nghìn người. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Phấn đấu tỉ số giới tính khi sinh dưới 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%. Tỷ lệ nam nữ, thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%, 80% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên địa bàn huyện.

     Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, như: Tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức và quản lý, theo đó tăng cường phối hợp với các ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Responsive image
 

     Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Truyền thông, giáo dục dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Phối hợp, vận động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đưa nội dung dân số và phát triển vào các hoạt động của đơn vị, các mô hình hoạt động ở xã, thị trấn; xây dựng mô hình truyền thông phù hợp với các nhóm dân số đặc thù là vị thành niên/thanh niên, người di cư, người tàn tật, người cao tuổi. Đưa các tiêu chí về dân số và phát triển vào hương ước, quy ước của cộng đồng, vào tiêu chuẩn ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng thời, cung cấp thông tin dân số và phát triển cho các tổ chức, xã hội, nhằm huy động nguồn lực tham gia trong các hoạt động truyền thông, cung cấp dịch vụ và thực hiện các chính sách có lợi về dân số và phát triển.

     Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ dân số, thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm ứng dụng trong các dịch vụ và quản lý công tác dân số, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác thông tin về dân số và phát triển, đồng thời phát triển cung cấp dịch vụ dân số qua mạng, tạo thuận lợi cho người dân./.

Ngọc Mai

các tin khác