Thời sự - Xã hội

Chương trình vốn vay cho học sinh, sinh viên - Chính sách có ý nghĩa xã hội và nhân văn

06:38 17/09/2020

    

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là chương trình vay vốn có ý nghĩa xã hội to lớn, nhằm hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù mục tiêu của chương trình là hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt học tập, nhưng thực tế qua nhiều lần điều chỉnh mức cho vay, chương trình đã thật sự là động lực để những học sinh, sinh viên khó khăn có kinh phí trang trải việc học tập, sinh hoạt hoàn thành ước mơ trên con đường học vấn.

 

     Từ khi quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành năm 2007 đến nay, chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập đã được điều chỉnh mức cho vay nhiều lần để phù hợp với những biến động của giá cả thị trường. Cụ thể như: năm 2007 mức cho vay là 800.000 đồng/tháng; năm 2009 mức cho vay tăng lên 860.000 đồng/tháng và cứ hàng năm mức cho vay đều tăng lên cho đến ngày 01/12/ 2019, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh mức vay lên 2.500.000 đồng/tháng theo Quyết định 1656/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành cho thấy Nhà nước đặc biệt quan tâm đến học sinh, sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được người dân nhất là những gia đình có con em là học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính phấn khởi đón nhận.

     Đối tượng được vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên gồm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:  Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật, Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Responsive image
 

     Ông Nguyễn Thành Lưu – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú cho biết: “Tính đến 31/08/2020, dư nợ của Chương trình cho vay học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Châu Phú đạt  48.191 triệu đồng tương ứng với 1.497 học sinh, sinh viên được vay vốn. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị- xã hội tạo được sự đồng thuận của người dân góp phần nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực cho địa phương”. 

     Việc cho vay vốn học sinh, sinh viên theo quy định thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và hộ gia đình có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay hiện nay là 0,55%/tháng, sau 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ vốn vay, mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ vay thống nhất trong hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên trong thời gian học sinh, sinh viên đang học nếu hộ vay tự nguyện trả lãi, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tổ chức thu theo tháng và có chính sách giảm lãi suất để khuyến khích người vay trả nợ trước hạn.

     Riêng trường hợp học sinh, sinh viên đã vay vốn sau khi tốt nghiệp được gọi thi hành Nghĩa vụ quân sự thì sẽ có những chính sách cụ thể như thế nào? Vấn đề này được Ông Nguyễn Thành Lưu – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú giải thích như sau: “Đối với học sinh, sinh viên đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự nếu còn dư nợ chương trình cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì số dư nợ đó được kéo dài thời gian trả nợ và được miễn lãi tiền vay tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ của học sinh, sinh viên đó, nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên nhập ngũ. Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày nhập ngũ ghi trên Lệnh gọi nhập ngũ đến ngày kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (là ngày tháng có hiệu lực của các Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ)”.

     Để được hưởng chính sách đối với học sinh, sinh viên đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự, hộ vay vốn cần gửi cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay các giấy tờ có liên quan như bản sao Lệnh gọi nhập ngũ (có công chứng) để Ngân hàng ghi vào Sổ vay vốn  "Tạm thời chưa thu nợ, thu lãi do HSSV đi nghĩa vụ quân sự".  Sau khi kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, người vay gửi ngay cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay bản sao có công chứng về giấy tờ chứng minh học sinh, sinh viên đã có thời gian phục vụ tại ngũ. Đối với những học sinh, sinh viên đã được kéo dài thời hạn trả nợ do đi nghĩa vụ quân sự, nếu trả nợ trước hạn vẫn được thực hiện giảm lãi tiền vay theo quy định hiện hành.

     Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú, tính đến 3 năm gần đây trên địa bàn huyện đã có 1.215 trường hợp hoàn tất việc trả nợ vốn vay học sinh sinh viên, 82 trường hợp đang thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn cuối năm 2020.

     Có thể nói, tại huyện Châu Phú, Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên đã giảm được gánh nặng học phí đối với học sinh, sinh viên nghèo trong huyện. Chính phủ đã tạo cơ chế tín dụng phù hợp giúp hộ vay chỉ trả nợ sau khi sinh viên tốt nghiệp và có việc làm góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Chính sách này đã giúp những gia đình thu nhập thấp được thụ hưởng sự bình đẳng về đào tạo, hỗ trợ kinh phí để học các bậc học khác nhau kể cả đào tạo nghề, giúp học sinh, sinh viên có thể tìm kiếm một việc làm, phát triển kinh tế ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình./.

Lan Thanh

các tin khác