Thời sự - Xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

07:05 10/01/2020

    

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, do Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành; khoảng 5.200 đại biểu ở tất cả các đầu cầu trực tuyến cả nước.

 

     Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì. 

     Tại điểm cầu tại huyện Châu Phú, đồng chí Trần Văn Đảo – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự có các đồng chí là thường trực HĐND, UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Đài truyền thanh huyện, đảng ủy các xã, thị trấn.

Responsive image
 

     Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua hơn 478.000 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 4,3% so với năm 2018. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được hơn 28.400 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 205 tỷ đồng, 24 ha đất, khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho gần 1.890 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 20 vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đạt nhiều kết quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả trong công tác dân vận chính quyền.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Ban Dân vận Trung ương. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác dân vận của cơ quan hành chính các cấp cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước; kịp thời sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác