Thời sự - Xã hội

Đào Hữu Cảnh: triển khai lấy phiếu ý kiến thực hiện chủ trương ghép vùng kiểm soát lũ tiểu vùng 1.900ha

07:41 11/09/2019

    

Thực hiện chủ trương ghép vùng kiểm soát lũ tiểu vùng 1.900 ha thuộc địa bàn ấp Hưng Lợi, Hưng Thuận và Hưng Hòa xã Đào Hữu Cảnh nhằm kiểm soát lũ, bảo vệ ăn chắc vụ lúa hè thu hàng năm; đồng thời, tạo điều kiện giao thông đi lại và từng bước chuyển đổi sản xuất theo quy hoạch để nâng cao đời sống người dân, tránh được tình trạng biến đổi khí hậu thất thường làm nước lũ dâng cao gây ngập úng vào mùa mưa lũ, dẫn đến thiệt hại cho nông dân sản xuất vùng 02 vụ như những năm trước đây. Ngoài ra, việc khép vùng còn là điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thực hiện nhiều mô hình đa canh, chuyển đổi cây trồng, từ đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình sản xuất, góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

 

     Đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh đã tổ chức họp triển khai lấy ý kiến của nhân dân về việc thực hiện chủ trương ghép vùng 1.900 ha thuộc các tuyến kênh (Tây Kênh Cốc, Bắc kênh 10 Châu Phú, Đông kênh Ranh, Nam Vịnh Tre) có chu vi 21km với 1.008 hộ. Trong đó hộ có đất sản xuất trực canh 906 hộ, xâm canh 102 hộ; hộ dân có đất sản xuất là 734 hộ và  hộ dân không đất nhưng có nhà ở là 274 hộ. 

Responsive image
 

     Ủy ban nhân dân xã phối hợp Ủy ban Mặt trận xã cùng các hội đoàn thể tổ chức nhiều cuộc triển khai, tuyên truyền vận động đến nhân dân, đã tổ chức 13 điểm họp dân, có tổng cộng 938 nông dân tham dự. Bên cạnh, tiếp tục phân công đoàn đến nhà từng hộ dân có đất canh tác, cũng như có vật kiến trúc và nhà ở trong vùng 1.900ha thuộc địa bàn ấp Hưng Lợi, Hưng Thuận và Hưng Hòa xã Đào Hữu Cảnh vận động và tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chủ trương ghép vùng.

Responsive image
 

     Kết quả lấy ý kiến được 985/1008 hộ, trong đó có 899 hộ dân đã ký đồng thuận đạt tỷ lệ 91,27%; còn lại 86 hộ không đồng thuận việc ghép vùng 1.900ha. Vì lí do thực hiện ghép vùng sẽ lên sản xuất 3 vụ/năm và nhiều ý kiến như: cần hỗ trợ kinh phí di dời vật kiến trúc và nhà ở; bồi thường khi công trình lấn vào đất ruộng; không đồng ý xây dựng cống ngầm…

     Theo lãnh đạo địa phương, việc khép vùng 1.900 ha thuộc địa bàn các ấp Hưng Lợi, Hưng Thuận và Hưng Hòa xã Đào Hữu Cảnh sẽ có nhiều thuận lợi đến quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân nên tỷ lệ đồng thuận cao. Đồng thời, thực hiện theo Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH11, ngày 20/4/2007 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua kết quả tổng hợp các phiếu lấy ý kiến thực hiện chủ trương ghép vùng của địa phương đạt tỷ lệ 91,27% đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện chủ trương ghép vùng 1900ha. Với tất cả những giải pháp, những công trình đầu tư vào nông nghiệp ở xã Đào Hữu Cảnh đều hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, ổn định sản xuất. Từ đó kinh tế hộ gia đình phát triển thì kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác