Thời sự - Xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do đại dịch Covid-19

02:03 26/05/2020

    

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách – Xã hội với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, căn cứ hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú đã tích cực tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn huyện rà soát đối tượng, triển khai, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ vay vốn công khai minh bạch đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông cấp huyện và cơ sở thông báo các chính sách cho vay trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời treo công khai tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn.

 

     Trao đổi với Bà Nguyễn Ngọc Thi - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú về một số nội dung chính trong chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động được bà cho biết: “Điều kiện để phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn với lãi suất 0% trong gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của Chính Phủ thì đơn vị phải có từ 20% hoặc từ 30 lao động có hợp đồng trở lên đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc liên tục 1 tháng trở lên do dịch bệnh; đã trả trước 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2020. Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Còn về điều kiện xét cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội khi cơ sở đó có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đồng thời cơ sở phải có kế hoạch cam kết trả nợ đúng hạn”.

Responsive image
 

     Theo hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động thì mức cho vay sẽ không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay không quá 12 tháng.

     Về quy trình, thủ tục phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách người lao động bị ngừng việc, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội cùng cấp. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Về phê duyệt và giải ngân thì sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn gửi đến Ngân hàng Chính sách – Xã hội. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách – Xã hội và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách – Xã hội nơi cho vay phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay, Ngân hàng Chính sách – Xã hội nơi cho vay thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi khách hàng. Ngân hàng Chính sách – Xã hội nơi cho vay chi trả đến người lao động bị ngừng việc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Ngân hàng Chính sách – Xã hội nơi cho vay. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách – Xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

     Để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác tới chính quyền địa phương và người sử dụng lao động hiểu rõ về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, cũng như cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, chính xác, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú đã chủ động cung cấp thông tin nhằm truyền thông đầy đủ, rõ ràng về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. 

     Bà Nguyễn Ngọc Thi – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú cũng cho biết thêm: "Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú còn quán triệt đến cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương để phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát".

     Trong điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, việc xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho thấy sự nỗ lực rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống của nhân dân, trước mắt sẽ đem lại sự yên tâm cho người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ khi thụ hưởng gói chính sách an sinh xã hội của Chính phủ góp phần giải quyết những khó khăn, vất vả trong cuộc sống do dịch bệnh, tăng cường sự tin tưởng của người dân vào Đảng, Nhà nước, tiếp tục tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Lan Thanh

các tin khác