Thời sự - Xã hội

Phối hợp truyền thông, tuyên truyền về công tác “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2020”

02:02 18/03/2020

    

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-PLĐTBXH ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Phòng Lao động – Thương binh và XH huyện Châu Phú về việc phối hợp truyền thông, tuyên truyền về công tác “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2020”.

 

Responsive image
 

     Đoàn công tác của huyện do ông Nguyễn Thành Niệm - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội – Trưởng đoàn chủ trì làm việc, đánh giá tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2020 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Tiếp đoàn công tác của huyện có đại diện Lãnh đạo UBND xã, thị trấn cùng các đoàn thể, các ấp trên địa bàn xã. Đại diện Lãnh đạo UBND xã báo cáo kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2020 và tiến độ triển khai đào tạo nghề, giải quyết việc làm những tháng đầu năm 2020.

     Thành viên đoàn công tác của huyện tư vấn, giới thiệu và gợi ý các nghề phù hợp đáp ứng nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở từng xã, thị trấn trong huyện, qua đó tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc. Cuối cùng trưởng đoàn công tác huyện ghi nhận những chỉ tiêu đăng ký của xã, thị trấn, đồng thời yêu cầu xã, thị trấn phải xây dựng thời gian thực hiện cụ thể cho từng lớp, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia đăng ký học nghề qua hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn nhằm chủ động và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Phạm Minh Thoại

các tin khác