Giáo dục

Mỹ Đức ngày đầu tiên tựu trường năm học mới 2019 – 2020

10:33 19/08/2019

    

Sáng ngày 19/8/2019, tất cả học sinh của các trường bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn xã Mỹ Đức đều tập trung bắt đầu cho ngày tựu trường đầu tiên của năm học 2019 – 2020.

 

     Nhìn chung thời tiết nắng nhiều khá thuận lợi cho phụ huynh và học sinh đến trường, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng được đảm bảo. Với ngày đầu tiên tựu trường, chủ yếu các em học sinh được biết lớp, giáo viên phụ trách lớp và được sinh hoạt một số nội dung liên quan năm học mới. Cô Lê Thị Nhung – Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B trường Tiểu học B Mỹ Đức cho biết: “Trong tuần lễ đầu tựu trường, các em học sinh sẽ tập trung biết lớp, biết giáo viên chủ nhiệm mới, ổn định lớp học, sinh hoạt một số nội qui học tập, điểm danh sỉ số. Nếu còn học sinh chưa đến lớp thì sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cũ đến tận gia đình học sinh vận động học sinh ra lớp đảm bảo công tác huy động học sinh đến trường năm học mới 2019 – 2020”.  

Responsive image
 

     Nhìn chung, để đảm bảo công tác dạy và học năm học 2019 – 2020. Hầu hết các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức đều hoàn tất công tác sửa chữa hè chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp sẵn sàng cho năm học mới. Nhằm đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh đến trường, các trường lập danh sách điểm danh theo dõi sỉ số học sinh mỗi buổi học. Để kịp thời có kế hoạch huy động các em học sinh chưa đến lớp, xây dựng các nguồn “quỹ khuyến học” hỗ trợ kịp thời các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường, không bỏ học giữa chừng… góp phần đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh đến trường, ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng cũng như đẩy mạnh phát triển giáo dục tại địa phương.

Trịnh Phượng – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác