Nông thôn

Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý nông nghiệp

02:24 05/12/2019

    

Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lớp tập huấn cho hơn 40 cán bộ quản lý phụ trách nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn.

 

Responsive image
 

     Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng cán bộ quản lý nông nghiệp tuyến xã nhận diện thế mạnh và tiềm năng phát triển nông nghiệp tại địa phương, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, định hướng và quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp, định hướng và cách thức đề xuất mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, giúp cho lực lượng quản lý nông nghiệp ở các xã, thị trấn nắm được định hướng phát triển nông nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

     Chương trình tập huấn nằm trong Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang./.  

Dương Thị Thu Nhi Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác