Nông thôn

Tổ chức xả lũ các vùng sản xuất 03 vụ năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

03:51 05/03/2020

    

Nhằm mục đích điều chỉnh thời vụ xuống giống lúa đúng theo khung thời vụ khuyến cáo của ngành chuyên môn, cải tạo đất, góp phần làm tăng độ phì nhiêu của đất, hạn chế lúa cỏ, cỏ dại, cắt giảm nguồn dịch hại lưu tồn trên đồng ruộng, giảm ngộ độc hữu cơ, tăng hiệu quả sản xuất, thực hiện chủ trương sản xuất 3 năm 8 vụ cho các vùng sản xuất nằm trong đê bao.

 

Responsive image
 

     Năm 2020 huyện Châu Phú sẽ tiến hành xả lũ 10 tiểu vùng với diện tích 6.538,9 ha ở xã Thạnh Mỹ Tây; Vĩnh Thạnh Trung, Bình Chánh, Đào Hữu Cảnh, Mỹ Đức, Ô Long Vĩ, Bình Mỹ. Cụ thể:

     - Xã Mỹ Đức: tiểu vùng QL 91 – Kênh 3 – Cần Thảo – Kênh 3/2 với diện tích 723 ha.
     - Xã Vĩnh Thạnh Trung: tiểu vùng Kênh 2 – Kênh 7 – Vịnh Tre – Cây Gáo với diện tích 484 ha.
     - Xã Bình Mỹ: tiểu vùng Q Lộ 91 - M.Năm Trị - Núi Chóc - Thầy Phó với diện tích 150 ha và tiểu vùng Xẻo sâu - Hào Sương - Thầy Phó - K.Ranh với diện tích 493 ha.
     - Xã Bình Chánh: tiểu vùng K7 - K10 - C.Dương - K.Ranh với diện tích 1.292 ha và tiểu vùng K10 - K13 - C.Dương - K.Ranh với diện tích 560 ha.
     - Xã Thạnh Mỹ Tây: tiểu vùng K11 - K12 - Vịnh Tre - Cần Thảo với diện tích 484 ha.
     - Xã Đào Hữu Cảnh: tiểu vùng K15 - K.Ranh - V.Tre - Cần Thảo với diện tích 998 ha.
     - Xã Ô Long Vĩ: tiểu vùng K11 - K13 - Cần Thảo - K.Ranh với diện tích 1.031 ha và tiểu vùng K13 - Cần Thảo - K.Ranh, Tịnh Biên với diện tích 324 ha.

     Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân khi trồng cây lâu năm trên nền đất lúa thì cần thực hiện theo quy hoạch của xã và phải lên líp trồng đảm bảo cao trình chống lũ, những hộ đã trồng trước đây thì phải chủ động trang bị vành đai để bảo vệ diện tích sản xuất của mình.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác