Đoàn thể

Hội nghị trực tuyến Liên đoàn lao động tỉnh về bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn năm 2020

09:49 08/11/2020

    

Trong 02 ngày 05, 06/11, tại điểm cầu huyện Châu Phú, Ban thường trực Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú và 40 cán bộ dự họp Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn năm 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng tham dự.

 

Responsive image
 

     Tham dự hội nghị trực tuyến, các đại biểu được thông tin 02 chuyên đề gồm: chuyên đề 1 với nội dung Chương trình đẩy mạnh truyền thông về Công đoàn Việt Nam; công tác nghiên cứu nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng khai thác, viết các loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn và nhận biết cấu trúc cơ bản của một tác phẩm báo chí, phương pháp phát hiện vấn đề và khai thác tài liệu để viết tin, bài, phản ánh. Chuyên đề 2 là nội dung công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn, kỹ năng tư vấn pháp luật, triển khai những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 và một số vấn đề cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Thông qua hội nghị sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cũng như tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Trịnh Phượng

các tin khác