Quân sự

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020

12:12 23/06/2020

    

Sáng ngày 23/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp cùng Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Tham dự khóa học đợt này có 106 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ở các cơ quan, tổ chức cấp huyện xã.

 

Responsive image
 

     Sau 04 ngày học tập các đối tượng được nghiên cứu, học tập, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo, đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng niềm tin vào thắng lợi trong công cuộc xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bồi dưỡng trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu biết để cùng tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Châu Phú./. 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác