Quân sự

Bình Phú khải giảng lớp huấn luyện Dân quân tại chỗ năm 2019

04:07 06/06/2019

    

Vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình phú tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện Dân quận tại chỗ năm 2019.
Responsive image
 

     Trong thời gian huấn luyện 07 ngày, 46 chiến sĩ lực lượng Dân quân tại chỗ được huấn luyện với hai nội dung chính trị và quân sự gồm: tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, 46 đồng chí còn được huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ từng người và đơn vị; công tác quân y; huấn luyện võ thuật; kỹ thuật chiến đấu và chiến thuật của dân quân tự vệ…
     Việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân tại chỗ, nhằm giúp lực lượng dân quân trong xã nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật, nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới, trình độ sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị và vũ khí tự tạo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hội ở địa phương. 

Đặng Trang - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác