Quân sự

Mỹ Phú bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2020

11:43 09/10/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú tổ chức buổi bình nghị nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại ấp Mỹ Hưng.

 

     Tại đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua luật nghĩa vụ quân sự, quy định xử phạt thanh niên chống khám nghĩa vụ quân sự; điều kiện tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ; các chế độ chính sách ở địa phương và đơn vị thanh niên thi hành nghia vụ quân sự; danh sách thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại ấp Mỹ Hưng là 21 thanh niên, danh sách thanh niên không khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 9 thanh niên;… Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ghi nhận, giải trình các ý kiến gia đình thanh niên đưa ra. 

Responsive image
 

     Buổi bình nghị nhằm công khai hóa kết quả xét duyệt, chính trị, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Đồng thời trưng cầu ý kiến của nhân dân bình chọn công dân gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bình xét công dân đủ điều kiện lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác