Quân sự

Châu Phú tăng cường, giải pháp thực hiện công tác tuyển quân cho năm 2021

11:34 11/08/2020

    

Bác Hồ đã từng nói Quân đội là “trường học lớn” để lớp lớp thế hệ thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành.

 

     Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện. Điều này không những thuận lợi cho thanh niên trong thời gian phục vụ quân ngũ, mà còn giúp tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hơn nữa, thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc, trong đó hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Vì vậy, mỗi thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Responsive image
 

     Từ nhiều tháng nay Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Phú đã tăng cường, nhiều giải pháp thực hiện công tác tuyển quân cho năm 2021, quán triệt sâu sắc cho các cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong huyện thực hiện chặt chẽ các khâu từ huyện đến xã trong công tác tuyển quân năm 2021:

     Đối tượng là:  Công dân nam trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp và nơi cư trú phải thực hiện NVQS theo luật định, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

     Độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Thời gian phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

     Về chính trị, đạo đức:  Gọi nhập ngũ những công dân có lý lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

     Về Sức khỏe:  Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện kết luận, phân loại sức khỏe từ loại 1, loại 2, loại 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. 

     Về Trình độ học vấn: Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ học vấn từ hết lớp 8 trở lên. Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp THPT, ưu tiên tuyển số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và công chức, viên chức. 

     Công tác nắm nguồn:  Quân sự cấp xã phối hợp với các ngành chức năng rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin của từng công dân và hoàn chỉnh danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa đăng ký NVQS lần đầu, công dân miễn đăng ký và không được đăng ký NVQS. Tổng hợp báo cáo về Ban CHQS huyện theo quy định và quản lý chặt chẽ các trường hợp 

     Đặc biệt đối với công dân: Phải Chấp hành lệnh gọi của Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện công dân phải đến UBND cấp xã nơi cư trú, xuất trình các giấy tờ có liên quan để đăng ký NVQS và kê khai vào phiếu sức khỏe NVQS.

     Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà cao hơn cả đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tin rằng, các thế hệ thanh niên Việt Nam khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đem sức trẻ của mình ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác