Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh trao quyết định điều động cán bộ

01:29 16/10/2019

    

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh tổ chức trao quyết định về công tác cán bộ xã Đào Hữu Cảnh. Đến dự có đồng chí Trần Minh Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

Responsive image
 

     Theo đó, đồng chí Trịnh Thị Thu Sương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân, nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã, được phân công giữ chức danh cán bộ đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa xã; đồng chí Nguyễn Văn Son – Công an viên, nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân xã, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã về nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, giới thiệu bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã; đồng chí Phạm Thị Loan – Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Hưng Lợi, nhận nhiệm vụ tại ấp Hưng Hòa, được chỉ định giữ chức danh Bí thư chi bộ và tạm thời giữ chức danh Trưởng ấp Hưng Hòa; đồng chí Đoàn Hữu Lộc – Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Hưng Hòa, nhận nhiệm vụ tại Công đoàn xã, được giới thiệu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Thị Kim Anh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ấp Hưng Thới, nhận nhiệm vụ tại ấp Hưng Lợi và được chỉ định giữ chức danh Chi ủy viên và được giới thiệu bầu giữ chức Phó Trưởng ấp Hưng Lợi; đồng chí Lê Minh Khoa – Chi ủy viên, Phó Trưởng ấp Hưng Lợi, nhận nhiệm vụ tại Công an xã; đồng chí Hà Thanh Vũ - Cán bộ Đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa xã, được giới thiệu bầu giữ chức danh Phó Trưởng ấp Hưng Thới.

     Ngoài ra, chỉ định đối với đồng chí Hà Văn Hiếu – Trưởng Công an xã, tham gia vào Chi ủy Chi bộ Công an, giữ chức danh Bí thư chi bộ; chỉ định đồng chí Võ Hoài Tâm – Phó Công an xã, giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

     Việc điều động cán bộ nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cán bộ được điều động ở vị trí công tác mới, sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng góp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác