Khối Đảng

Vĩnh Thạnh Trung với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

12:38 26/03/2020

    

Xác định công tác Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị Đại hội được Đảng bộ xã thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 02/8/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 13/8/2019 của Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Responsive image
 

     Theo đó, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 94-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 93-KH/HU của Huyện ủy và ban hành Kế hoạch số 52/KH-ĐU của Đảng ủy; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã và lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. 

     Để công tác Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng bộ xã đã thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách chỉ đạo chặt chẽ về việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự của chi bộ trực thuộc; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo các Chi bộ có vấn đề khó khăn.

     Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Responsive image
 

     Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, đồng chí Huỳnh Văn Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết: “Về công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, các chi bộ đã hoàn thành công tác Đại hội đảng viên trong tháng 2/2020, toàn xã có 23 chi bộ trực thuộc, với 530 đảng viên. Về văn kiện, đến thời điểm này Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt văn kiện và thống nhất phương án nhân sự Đại hội của Đảng bộ xã. Theo Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 28/8/2019 của Đảng bộ xã, số lượng đại biểu triệu tập Đại hội là 129 đại biểu và Đại hội Đảng bộ xã sẽ được tổ chức dự kiến vào tháng 5 sắp tới khi có sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy”. 

     Song song công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội, Đảng bộ xã đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Nông dân và hội Cựu Chiến binh thực hiện tuyến đường hoa cặp Trường Kinh tế - Kỹ thuật An Giang; Xã đoàn thực hiện cắm bảng ấp Văn hóa ở các ấp trên địa bàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện tuyến đường hoa ấp Vĩnh Quới; Ban ấp Vĩnh Quý và Vĩnh Phú vận động kinh phí xây dựng cầu Phú Quý và Ban ấp Vĩnh Bình vận động kinh phí xây dựng đường khu dân cư kênh 7,… 

     Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng xã Vĩnh Thạnh Trung ngày càng phát triển./.

Ngọc Mai

các tin khác