Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức bình nghị hộ ghèo, cận nghèo năm 2019

01:39 21/10/2019

    

Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo xã Đào Hữu Cảnh tổ chức bình nghị hộ nghèo, cân nghèo năm 2019.

 

Responsive image
 

     Qua công tác điều tra, rà soát, chấm điểm theo phương pháp tiếp cận đa chiều, Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo xã Đào Hữu Cảnh phối hợp cùng các ấp tổ chức bình nghị tại 8 ấp trên địa bàn xã với tinh thần công tâm và đầy trách nhiệm. Trong năm 2019, trên địa bàn xã có 225 hộ nghèo, 269 hộ cận nghèo. Sau khi bình nghị các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019 sẽ niêm yết công khai tại các văn phòng ấp. Bình nghị xét hộ nghèo, cận nghèo, nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của các hộ dân cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà Đảng uỷ và chính quyền địa phương quan tâm. 

     Qua đó, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đồng thời kéo giảm các tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị. Từ đó góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo cho địa phương.

Đặng trang – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác