Khối Đảng

Châu Phú: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

02:51 28/10/2020

    

Thực hiện Công văn số 10-CV/TU, ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, trong thời gian 1,5 ngày từ ngày 28 - 29/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến.

 

     Tại điểm cầu cấp huyện: Đồng chí Trần Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), Trưởng các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy, nguyên là Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Responsive image

 

Quang cảnh hội nghị

     Tại điểm cầu cấp xã, thị trấn: Đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ xã, thị trấn. Các đồng chí nguyên ủy viên BCH, ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu hiện cư ngụ trên địa bàn xã, thị trấn. Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn. 

     Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/9/2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là động lực cổ vũ Đảng bộ, quân và dân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa An Giang phát triển nhanh, thành công và bền vững. 

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thảo luận và thống nhất mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước. Để thực hiện đạt mục tiêu đó việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là công việc hết sức quan trọng. 

     Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong nghị quyết nhằm phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà; là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, đồng thời là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn không chỉ của nhiệm kỳ vừa qua, mà là của gần 35 năm đổi mới của đất nước, của tỉnh để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn tiếp theo. Việc triển khai nghị quyết phải theo hướng đổi mới, thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, không dàn trải, đặc biệt là những vấn đề mới trong Nghị quyết. Cần tập trung nghiên cứu, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế của nhiệm kỳ qua , để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ ban hành ngay các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện sớm nhất; đồng thời, các cấp ủy nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, để có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhằm tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra.

     Một số hình ảnh tại hội nghị:

Responsive image

 

Hình trực tuyến

Responsive image

 

Ông Lê Văn Nưng quán triệt Nghị quyết

Responsive image

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Responsive image

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Mỹ Ngân

các tin khác