Nông thôn mới

Châu Phú có 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

05:19 03/05/2019

    

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đến nay huyện Châu Phú đạt được 05/09 tiêu chí và 09/14 chỉ tiêu, có 6/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm xã Mỹ Đức, Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Chánh, Khánh Hòa và Vĩnh Thạnh Trung, các xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.
Responsive image
 

   Để đạt huyện Nông thôn mới trong lộ trình năm 2022, huyện đề xuất cần nguồn vốn đầu tư là 841 tỷ 698 triệu đồng để thực hiện hoàn thiện về Quy hoạch; Giao thông; xây dựng Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện, Môi trường… và đầu tư 6 xã còn lại là Ô Long Vĩ, Mỹ Phú, Bình Long, Thạnh Mỹ tây, Bình Phú, Đào Hữu Cảnh; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Tích cực chỉ đạo giữ vững và nâng chất các xã đã được công nhận xã Nông thôn mới, tập trung hỗ trợ xã Ô Long Vĩ, xã Bình Long đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019, xã Bình Thủy đạt xã nông thôn mới nâng cao.      

Responsive image
 

    Để hướng tới đạt chuẩn 100% xã Nông thôn Mới và hướng tới huyện nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn Mới kiểu mẫu, vừa qua tại buổi lễ công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung đạt chuẩn xã Nông thôn mới ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích xã Vĩnh Thạnh Trung đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Châu Phú tiếp tục có kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng duy trì giữ vững và nâng chất các tiêu chí và chỉ tiêu đã đạt được. Để đạt được kết quả trên chính quyền các xã cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cho sự thành công trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Nhẫn Nguyễn (Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác