Thời sự - Xã hội

Đoàn công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính tại huyện Châu Phú

10:18 29/10/2019

    

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 2019, Đoàn công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đến huyện Châu Phú kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công bố và giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm một cửa trên cổng thông tin điện tử - cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Cái Dầu và xã Vĩnh Thạnh Trung.

 

Responsive image
 

     Tại thị trấn Cái Dầu, qua kiểm tra, xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiểm tra thực tế việc niêm yết thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự nổ lực của địa phương trong công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh chỉ ra một số hạn chế về công tác ứng dụng phần mền một cửa, công bố thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử- cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

     Đoàn công tác kiểm tra của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc lần này nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các địa phương để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác này, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và Châu Phú nói riêng./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác