Văn hóa

Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp các ngành có buổi làm việc với Ban quản lý Đình chuẩn bị cho công tác khảo sát, thiết kế sửa chữa Đình Bình Mỹ - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

01:03 28/02/2020

    

Khởi thủy, đình thần Bình Mỹ được xây dựng vào năm 1786, với tên gọi đình thần Long Mỹ. Cũng như bao nhiêu ngôi thờ khác, lần đầu đình được dựng lên bằng cột gỗ, mái tranh, vách lá đơn sơ; năm 1816 hương chức thôn Bình Mỹ vận động nhân dân đóng góp tiền của công sức dựng lại đình lần thứ hai, cùng với tên thôn ngôi đình mang tên đình thần Bình Mỹ; Năm 1890, nhân dân làng Bình Mỹ lại tiếp tục đóng góp dựng lại ngôi đình lần thứ ba; năm 1928, đình Bình Mỹ được xây dựng lại lần thứ tư (di tích hiện tại).

 

Responsive image
 

     Năm 2000, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang công nhận đình thần Bình Mỹ là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số: 285/QĐ-UB ngày 18/02/2000. 

     Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đình thần Bình Mỹ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia theo quyết định số: 4102/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2014.

     Kể từ lần xây dựng thứ tư vào năm 1928 đến nay, trải qua nhiều lần sửa chữa, tu bổ; hiện tại đình đã bị xuống cấp, hư hỏng một vài chỗ, cần phải được sửa chữa tu bổ kịp thời. 

     Thực hiện kế hoạch trùng tu và sửa chữa các di tích trên địa bàn tỉnh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dân gian. Sáng ngày 27/02/2020, tại đình Bình Mỹ có buổi làm việc gồm các thành phần: lãnh đạo Bảo tàng An Giang, lãnh đạo văn phòng sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, lãnh đạo phòng văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú, lãnh đạo UBND xã Bình Mỹ và Ban Quý tế đình, cùng làm việc có đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

     Qua trao đổi, lãnh đạo Bảo tàng An Giang có ý kiến, qua khảo sát sơ bộ ghi nhận hiện tại đình đã bị xuống cấp, hư hỏng một vài chỗ, cần phải được sửa chữa tu bổ; tuy nhiên nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho việc sửa chữa có hạn, chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu hiện tại, cần có sự kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. Vì vậy Bảo tàng An Giang sẽ hỗ trợ phần thiết kế công trình và hướng dẫn thủ tục để được nguồn kinh phí từ ngân sách, phần kinh phí còn lại sẽ xin chủ trương của địa phương kêu gọi xã hội hóa.

     Đại diện Ban Quản lý đình ghi nhận, sẽ bàn bạc phương án và xin chủ trương của địa phương để thực hiện việc trùng tu, sửa chữa đình, nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.


Thêu Nguyễn - Phòng Văn hóa và thông tin huyện Châu Phú

các tin khác