Thời sự - Xã hội

Ngành nông nghiệp Châu Phú tổ chức tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020

06:42 28/06/2020

    

Nhằm kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp - Phát triển nông thôn và thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 của huyện Châu Phú.

 

Responsive image
 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đoàn gần 50 cán bộ kỹ thuật của huyện, lãnh đạo UBND các xã và nông dân của các xã, thị trấn tham quan Mô hình nuôi cá trong ao nổi tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; mô hình nuôi lươn tuần hoàn nước ở Quận Bình Thủy và mô hình trồng mận trong nhà lưới ở quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ. Đây là những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mà nông dân Châu Phú có thể nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế sản xuất ở địa phương.

     Qua chuyến tham quan nông dân đã tiếp thu thêm một số kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn sản xuất và giúp cho nông dân có thêm niềm đam mê vào việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.  

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác