Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Bình Long - cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỡ

02:17 20/05/2020

    

Thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh xã Bình Long phối hợp với lực lượng Công an, ban ngành, đoàn thể xã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư cũng như thực hiện tốt việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi trở thành người tiến bộ.

 

Responsive image
 

     Theo đó, Hội xây dựng được lực lượng nòng cốt gồm 14 cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh trên địa bàn 07 ấp, đã cảm hóa giáo dục được 02 đối tượng mãn hạn tù đang làm thuê tại địa phương, 03 đối tượng bán số đề và 04 đối tượng uống rượu bia gây mất trật tự công cộng, đánh bài, trộm cắp… Đồng thời, cho các đối tượng làm cam kết, hứa khắc phục tốt trong thời gian tới.

     Bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp tích cực giữa Hội Cựu Chiến binh xã Bình Long và Công an xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt, sống có ích trong gia đình và ngoài xã hội cũng như góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thanh Trúc

các tin khác