Hoạt động cơ sở

Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân huyện khảo sát công tác thu ngân sách tại thị trấn Cái Dầu

11:15 18/11/2019

    

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 04/11/2019 về việc giám sát trước kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú. Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dẫn đầu đoàn công tác giám sát vừa có buổi khảo sát tình hình thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Cái Dầu, tiếp đoàn giám sát phía địa phương có ông Nguyễn Thành Niệm – huyện ủy viên – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Dầu, ông Phan Minh Khánh – Ủy viên thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn, ông Trần Thanh Bình – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu.

 

Responsive image
 

     Báo cáo với đoàn Giám sát về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát các nguồn thu; chủ động xây dựng dự toán ngân sách do huyện giao, tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời. Tính đến tháng 10 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn trên 7 tỷ đồng, đạt 96,8% dự toán. Các khoản thu vượt chỉ tiêu như Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... từ đó đảm bảo việc chi ngân sách cơ bản đúng quy định, kịp thời cho các hoạt động thường xuyên của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể.

     Tuy nhiên, thực tế công tác thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Cái Dầu cũng còn khó khăn như thu Quỹ phòng chống thiên tai chỉ đạt 37%, thu cho thuê mặt bằng kiot tại trung tâm thương mại Cái Dầu chưa đạt kế hoạch, qua đó địa phương đã kiến nghị Đoàn giám sát trao đổi với các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn hạn chế cho địa phương.

     Kết luận buổi làm việc, Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Trưởng Đoàn Giám sát cho rằng kết quả thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Cái Dầu đến tháng 10 đạt 96,8% là khả quan, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu các khoản phí và lệ phí khác để hoàn thành kế hoạch năm 2019. Riêng những kiến nghị về việc hỗ trợ thu cho thuê các kiot, đoàn yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu lập tờ trình để Hội đồng nhận dân huyện có cơ sở phối hợp đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp thị trấn Cái Dầu thực hiện tốt công tác thu ngân sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác