Chính sách pháp luật

Phổ biến văn bản pháp luật an toàn thực phẩm xã Đào Hữu Cảnh

09:38 01/10/2019

    

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú phối hợp cùng Trạm Y tế xã Đào Hữu Cảnh tổ chức lớp phổ biến văn bản pháp luật an toàn thực phẩm cho 30 cộng tác viên đại diện các hội, đoàn thể và các ấp trên địa bàn xã.

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm như: hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các mối nguy hiểm gây ô nhiễm thực phẩm và cách phòng chống ngộ độc tại cộng đồng…

Responsive image
 

     Qua lớp tập huấn, các cộng tác viên đã được trang bị kiến thức mới và kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Từ đó, các hội, đoàn thể và cộng tác viên các ấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác