Đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với kết quả thực hiện công tác Hội nửa nhiệm kỳ nhìn lại

02:49 09/07/2019

    

Được sự quan tâm của Hội cấp trên, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng trong thực hiện chủ trương, chính sách đối với phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nửa nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Phú đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, khẳng định sự trưởng thành và những cống hiến to lớn của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Responsive image
 

     Nửa nhiệm kỳ đầu, từ 2016 – 2019, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đã có 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.
     Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 13/13 Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, Hội đã thành lập mới 17 “Đoạn đường sạch, nở hoa” với tổng chiều dài gần 7km, có 775 hộ dân tham gia; thành lập 46 Tổ “Tương trợ Bảo hiểm y tế”, 04 Tổ “Hùn vốn xoay vòng”, 04 Tổ “Tiết kiệm 5.000đ/tháng/hội viên”; 03 Tổ “Hùn vốn tương trợ xây nhà vệ sinh”; 08 Tổ “03 sạch”; vận động xã hội hóa hỗ trợ 500 cây Hoàng Yến, lắp đặt 90 thùng rác và 67 pano tuyên truyền về nông thôn mới ở các địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ vượt nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Huyện Hội đã vận động mở 35 lớp dạy nghề cho hơn 1.000 học viên, giới thiệu việc làm cho gần 2.200 lao động nữ. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được Hội thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Điểm nổi bật trong công tác thi đua mà Hội đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua là coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua ngắn ngày với chủ đề cụ thể, thiết thực; chú trọng sơ tổng kết, biểu dương điển hình, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay…

Responsive image
 

     Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội đã chọn những đơn vị mạnh làm điểm trong công tác xây dựng Tủ sách pháp luật của phụ nữ như xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú…Tính đến thời điểm hiện nay, 100% Hội cơ sở đã xây dựng được Tủ sách phát luật. Bên cạnh, để khuyến khích hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, các Hội cơ sở đã thành lập mới và duy trì 10 Tổ “Phụ nữ tập thể dục”, 03 “Câu lạc bộ dưỡng sinh”, 01 Tổ “Văn nghệ hát karaoke” và 01 Tổ “Phụ nữ hát với nhau”…
     Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ, Huyện Hội đã chỉ đạo các Hội cơ sở phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các ngành liên quan, ký kết các chương trình, kế hoạch hoạt động; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên, gắn với sinh hoạt Chi, Tổ hội, các mô hình, Câu lạc bộ, tổ nhóm…với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về tham gia Bảo hiểm y tế. Kết quả, Hội thành lập được 46 Tổ “Tương trợ Bảo hiểm y tế”, vận động hơn 20.000 hội viên, phụ nữ tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện, đạt tỷ lệ 79,21%.
     Thực hiện Quyết định số 938/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, thực hiện chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm”, Huyện Hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Phụ nữ tiểu thương”, các mô hình gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, Hội cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm được 259 cuộc, có 4.569 lượt người dự; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động kiểm tra trên 500 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 05 Trường mầm non, giới thiệu cho 118 hộ chế biến, kinh doanh tham gia học lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh, Hội cơ sở đã duy trì và nhân rộng được 6 Tổ “Phụ nữ kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn” và 2 Câu lạc bộ “Nữ tiểu thương” với 109 thành viên.

Responsive image
 

     Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", trong năm 2018, Huyện Hội đã triển khai cho tất cả các Hội cơ sở và đưa vào tiêu chí thi đua hằng năm với chỉ tiêu mỗi Hội cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 01 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Kết quả, các đơn vị đã hỗ trợ kiến thức, kỹ năng quản lý, tiếp cận vốn cho 42 chị hội viên, với tổng số vốn 1.89 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện Hội hỗ trợ 7 chị hội viên mạnh dạn triển khai ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong các lĩnh vực chăn nuôi, buôn bán, trồng vườn,...với tổng số vốn 140 triệu đồng, tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ cho 2 chị là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
     Phát biểu tại buổi Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, bà Nguyễn Thị Quyến – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nói: Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm mục đích để chúng ta đánh giá những hoạt động vừa qua, những mặt làm được cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại mà chúng ta cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra. Định hướng một số giải pháp mà Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú cần phải tập trung thực hiện tốt trong thời gian sắp tới, bà Nguyễn Thị Quyến nhấn mạnh: “Thứ nhất, Hội cần tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động cũng như các phong trào, cuộc vận động hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ qua; thường xuyên kiểm tra và đánh giá những kết quả, phổ biến các chỉ tiêu còn lại để các cấp hội thực hiện. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, ưu tiên hướng về cơ sở. Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Thứ tư, Hội cần quan tâm và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên phụ nữ”.

Responsive image
 

     Từ những kết quả đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát phản biện xã hội…Với mục tiêu chung là phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, vì mục tiêu bình đẳng giới”, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, nội lực, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

Trúc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác