Quân sự

Bình Chánh: Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2019

03:16 07/03/2019

    

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chánh vừa tổ chức Lớp huấn luyện lực lượng Dân quân năm thứ nhất theo cụm 2019 cho gần 40 chiến sỹ Dân quân tự vệ của 2 xã Bình Chánh và Bình Phú.
Responsive image
 

    Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng AR15; kỹ thuật ném lựu đạn; ném lựu đạn xa đúng hướng….

 

 

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

 

 

        Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho chiến sỹ Dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng Dân quân tự vệ và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra./.

 

 

 

Minh Đông (Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác