Quân sự

Bình Phú: xử phạt thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2019

04:17 01/04/2019

    

Theo báo cáo Hội đồng nghĩa vụ xã Bình Phú trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, trên địa bàn xã có 7 thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự.
Responsive image

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Phú họp bàn xét xử phạt các trường hợp thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự

   Trong đó, có 3 thanh niên chống lệnh gồm: Lê Văn Hạnh, sinh 2000; Huỳnh Văn Ẫm, sinh 2000; Phạm Văn Tẩu Nam, sinh 2000 cùng ngụ ấp Bình Qưới; 4 thanh niên chống khám gồm: Nguyễn Nhựt Linh, sinh 1995, ngụ ấp Bình An; Võ Nguyễn Hoài Phong, sinh 2000, ngụ ấp Bình Thới; Nguyễn Duy Khánh, sinh 1995, Trần Văn Chệt, sinh 2000 cùng ngụ ấp Bình Qưới. Theo quy định pháp luật, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Responsive image

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Phú làm việc với gia đình có thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự

     Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, tại Điều 6 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe; tại Điều 7 quy định phạt tiền 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra, Bộ Luật hình sự năm 2015, Điều 332 về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự quy định người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.  
   Qua đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nhằm không để tình trạng không chấp hành lệnh gọi nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn cho công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của địa phương.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác