Hoạt động cơ sở

Vận hành thử nghiệm phần mềm “Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT – iOffice”

03:08 09/07/2019

    

Nhằm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tiến hành đưa vào sử dụng và vận hành phần mềm “Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT – iOffice”.

 

Responsive image
 

     Theo đó, tất cả cán bộ, công chức sẽ được cấp một tài khoản để quản lý văn bản do các ban, ngành huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện phát hành và giữa cán bộ, công chức cơ quan nhà nước, cán bộ chuyên môn sau khi xử lý văn bản phản hồi trình thường trực Ủy ban nhân dân xã xét duyệt trước khi phát hành đến cơ quan cấp trên. 
     Qua đó, nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như công sức của cán bộ, công chức.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác