Đoàn thể

Châu Phú tiếp đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang kiểm tra công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện năm 2018

03:36 25/10/2018

    

Ngày 24/10/2018, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú trong năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Trần Thị Kim Bình - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ 13 xã thị trấn cùng lãnh đạo Ban Dân Vận huyện ủy Châu Phú.
Responsive image
 

Tại đây, đoàn kiểm tra công tác bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung thi đua theo Kế hoạch số 72/K- BTV, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các nội dung thi đau năm 2018; Công tác phối hợp với Ngân hàng Chánh sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, VNP- VinaPhone An Giang, Bưu điện An Giang; Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy, công tác quản lý hội viên, cập nhập dữ liệu và biểu mẫu lập hồ sơ của tổ chức Hội; công tác quản lý các nguồn quỹ….Và những khó khăn, vướng mắt trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; các đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động Hội.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh- Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phát biểu: Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Hội đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, với các hoạt động chăm lo cho chị em phụ nữ. Trong thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 có chủ đề “An toàn Phụ nữ và trẻ em gái”, hoạt động của Hội cần nhấn mạnh tập trung tuyên truyền vận động hội viên đi vào từng gia đình hội viên Hội Phụ nữ, thu hút hội viên địa bàn tham gia, củng cố hoạt động Chi hội và hội viên Phụ nữ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, phản ánh thông tin các điểm nóng, các việc làm cụ thể, đúng lúc, kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Phụ nữ các cấp; Tập trung hai khâu đột phá; Thực hiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Phụ nữ, nâng cao kỹ năng Phụ nữ phản biện giám sát xã hội; Tập trung các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc theo từng chủ đề thời điểm gắn chỉ đạo của cấp ủy huyện; nhiệm vụ thường xuyên của hội, thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch” gắn xây dựng Nông thôn mới, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng các mô hình, các chương trình liên tịch, chương trình phối hợp; nâng chất các tổ vay vốn, tăng cường công tác phối hợp, kết nghĩa tuyến biên phòng, quan tâm vấn đề Bình đẳng giới; Bạo lực gia đình.

Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, bà Trần Thị Kim Bình – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, hứa quyết tâm lãnh, chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ Châu Phú ổn định về tổ chức bộ máy đến hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội giao./.

Nhẫn Nguyễn (Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác