Hoạt động cơ sở

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019

09:46 29/10/2019

    

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 cho Hội Đoàn thể nhận ủy thác và 34 Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xã Khánh Hòa.

 

Responsive image
 

     Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Thành Lưu - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai các nội dung về các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện; các công việc Ngân hàng Chính sách ủy thác qua các hội, Đoàn thể cấp xã; nhiệm vụ của Ban giảm nghèo và Trưởng ấp trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách; các nội dung Ngân hàng ủy nhiệm đối với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác xử lý nợ rủi ro theo các nguyên nhân khách quan và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ các biểu mẫu trong hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

     Lớp tập huấn nhằm giúp cho các Hội Đoàn thể và Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hiểu rõ hơn nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; quản lý tốt nguồn vốn tín dụng Chính sách.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác