Hoạt động cơ sở

Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020

09:43 08/11/2020

    

Ngày 06/11/2020, Đảng ủy xã Khánh Hòa triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020. Tham dự có các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc. Đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image
 

     Theo kế hoạch, các chi bộ sẽ tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đọa, quản lý; tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo ở cơ quan đơn vị và sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể chi bộ và đảng viên về việc quán triệt tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương đơn vị; kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở kỳ kiểm điểm trước; đối với cá nhân: kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Thời gian thực hiện đến ngày 14/11/2020 hoàn thành. 

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư đảng ủy xã đề nghị các chi bộ khẩn trương triển khai thực hiện trong chi bộ việc đánh giá theo đúng quy trình, nội dung và thời gian quy định. Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./.

Huỳnh Dương

các tin khác