Hoạt động cơ sở

Tiếp đoàn phúc tra thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện

10:03 16/11/2020

    

Ngày 13/11/2020, bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện dẫn đầu đoàn phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đến phúc tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Khánh Hòa năm 2020.

 

Responsive image
 

     Đoàn kiểm tra về công tác triển khai và kết quả thực hiện 05 tiêu chuẩn của Thông tư số 17 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch; công tác bình xét, phân loại gia đình văn hóa, ấp văn hóa; bảng chấm điểm ấp văn hóa, báo cáo tổng hợp kết quả phân loại gia đình văn hóa và một số biểu mẫu liên quan của các ấp. Qua kết quả chấm điểm, phân loại năm 2020, xã Khánh Hòa có 5.876/5.938 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98,96% và 9/9 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa. Xây dựng các thiết chế và phong trào văn hóa thể thao ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần cho người dân; xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức trong xã./.

Huỳnh Dương

các tin khác