Nông thôn mới

Hội thảo giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện Nông thôn mới Châu Phú

10:18 14/01/2019

    

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới huyện Châu Phú, tỉnh An Giang”. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi Hội thảo nhằm đánh giá nội dung thực hiện đề tài, chia sẻ, lắng nghe các ý kiến đóng góp về nội dung Đề tài đã thực hiện.
Responsive image
Quang cảnh Hội thảo thực hiện đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới huyện Châu Phú, tỉnh An Giang”

       Đến tham dự có hơn 50 đại biểu là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, nhóm thực hiện đề tài Trường Đại học Cần Thơ, Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các Tổ hợp tác và nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn huyện.

       Các đại biểu được nghe báo cáo 05 tham luận về: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú; Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Phú; Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Phú; Định hướng chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới huyện Châu Phú; Việc hình thành và vận hành mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện Châu Phú An Giang.

       Qua buổi Hội thảo, sau khi lắng nghe ý kiến các ngành chuyên môn và nông dân, trường Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm và hoàn chỉnh đề tài để góp phần tìm ra hướng đi nhằm phát triển nền nông nghiệp của Châu Phú./.

Dương Thị Thu Nhi - Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác