Chính sách pháp luật

Quy định thời gian hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

03:37 01/05/2020

    

Ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

     Theo đó, quy định thời gian cho phép hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

     Hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ được thực hiện từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút trong ngày, không được khai thác ban đêm.

     Trừ các trường hợp khai thác để phục vụ cho việc khắc phục khẩn cấp các sự cố do thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân nhưng phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Responsive image

Ảnh minh họa

     Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

     Thông báo quy định nêu trên đến các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh để biết và yêu cầu chấp hành nghiêm. Rà soát các văn bản có liên quan để tham mưu điều chỉnh theo thẩm quyền, đảm bảo tính thống nhất thực hiện trên toàn tỉnh.

     Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giám sát, kiểm tra việc tuân thủ về thời gian khai thác của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.

Nguyễn Hùng - Văn phòng HĐND tỉnh

các tin khác