Chính sách pháp luật

Ghi nhận từ công tác giám sát thực hiện pháp luật tại thị trấn Cái Dầu

12:44 23/09/2019

    

Giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền là một trong những chương trình công tác trọng tâm của tổ chức Mặt trận các cấp để tăng cường củng cố liên minh chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng vững mạnh.

 

     Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Đoàn giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tỉnh An Giang do ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo cơ quan theo chương trình phối hợp gồm Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, sở Tài nguyên – Môi trường, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có buổi giám sát tại thị trấn Cái Dầu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Responsive image
 

     Báo cáo với Đoàn Giám sát, ông Phan Thanh Hùng -  Công chức Tư pháp – Hộ tịch cho biết: “Từ đầu năm đến tháng 9 năm 2019. Thị trấn Cái Dầu đã tổ chức 43 lượt tiếp công dân thường xuyên, 33 lượt tiếp định kỳ. Những nội dung được công dân phản ảnh, kiến nghị gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân như sắp xếp nơi mua bán khu chợ Nông sản thực phẩm Cái Dầu, vệ sinh môi trường, tài sản thừa kế, và việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng – Đất đai, Hộ tịch. Trong công tác tiếp dân thị trấn Cái Dầu bố trí phòng tiếp công dân riêng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện đúng qui định về định kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan”

     Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Phan Thanh Hùng,  Công chức Tư pháp – Hộ tịch cho biết thêm: “Địa phương đã tiếp nhận mới 4 đơn thuộc thẩm quyền đã được trả lời, giải quyết đúng trình tự pháp luật, không có đơn khiếu nại, tố cáo. Công tác hòa giải cũng được thực hiện có hiệu quả đã tổ chức hòa giải thành 23/26 vụ việc liên quan đến mẩu thuẩn xã hội, tranh chấp đất đai. Kết quả trên là nhờ địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật bằng nhiều hình thức như: lồng ghép tại các buổi họp dân, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở”.

     Sau khi nghe trình bày báo cáo, Đoàn giám sát đã tiếp cận kiểm tra các loại sổ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hồ sơ các nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo và sổ ghi chép hòa giải ở cơ sở, qua đó trao đổi với địa phương về những thuận lợi khó khăn về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể, trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ phụ trách cũng như thái độ, sự hợp tác của người dân.

     Tiếp cận, kiểm tra các loại sổ sách, ông Phan Ngọc Anh, Giám đốc tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh - thành viên Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân tại thị trấn Cái Dầu, riêng công tác hòa giải, đoàn đã ghi nhận kết quả khả quan của địa phương cũng như việc thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

     Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh – Trưởng Đoàn giám sát cho biết: “Việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân nhằm theo dõi, xem xét đánh giá kết quả thực hiện pháp luật để phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của ngành liên quan trong công tác tham gia tiếp công dân, đối thọai với nhân dân về lĩnh vực này”

     Thông qua việc giám sát, liên quan đến thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như công tác hòa giải ở cơ sở, địa phương có cơ hội trao đổi để cán bộ của ngành chuyên môn cấp trên hướng dẫn thêm nghiệp vụ, góp ý, kiến nghị bổ sung giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức, thực hiện góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước đồng thời phát hiện, nhân rộng những mặt tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Lan Thanh - Đài truyền thanh Cái Dầu

các tin khác