Hoạt động cơ sở

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đào Hữu Cảnh xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội

03:45 22/03/2020

    

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị xét duyệt trợ cấp cho đối tượng trợ giúp xã hội. Bà Huỳnh Thị Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đào Hữu Cảnh chủ trì hội nghị.

 

Responsive image
 

     Hội nghị đã đưa ra danh sách xét duyệt đối với 7 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 2 trẻ mồ côi; 4 đối tượng khuyết tật đặc biệt và 1 đối tượng khuyết tật nặng. Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp làm theo nguyên tắc tập thể. Kết quả, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đào Hữu Cảnh thống nhất 7/7 hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp xã hội hàng tháng.

     Việc xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã và tiếp tục thực hiện rà soát, tiếp nhận, xét duyệt, lập hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo các đối tượng được hưởng đúng, đủ chế độ, chính sách, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm từng bước đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Đặng Trang

các tin khác