Quân sự

Nhập ngũ là trách nhiệm của mọi thanh niên

02:56 29/12/2019

    

Bác Hồ đã từng nói Quân đội là “trường học lớn” để lớp lớp thế hệ thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện tốt để mỗi thanh niên chúng ta phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện. Điều này không những thuận lợi cho chúng ta trong suốt thời gian phục vụ quân ngũ, mà còn giúp cho mỗi thanh niên nhập ngũ tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

 

     Được học tập, rèn luyện trong quân đội vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của thanh niên trong thời bình hiện nay. Bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự là việc tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc, trong đó hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên hôm nay noi theo. Vì vậy, mỗi thanh niên chúng ta khi thi hành nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ phải xem đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của bản thân trước gia đình, quê hương và xã hội. Đặc biệt, khi được các cấp ủy, chính quyền địa phương và ban, ngành đoàn thể quan tâm, động viên và sự gửi gấm tình cảm, niềm tin của các thế hệ cha, anh đối với thế hệ thanh niên chúng ta hôm nay, bản thân Thanh niên phải tự nhủ với lòng là hãy làm hết sức mình để không phụ lòng gửi gắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, cha anh tại ngày lễ tòng quân.

Responsive image
 

     Lên đường nhập ngũ tham gia xây dựng Quân đội không chỉ là thực hiện nghĩa vụ người trai, mà khi nhập ngũ chúng ta có cơ hội học tập, tiếp thu những kiến thức mới, cơ bản về Đảng, Bác Hồ; Những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng và tăng cường sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, xấu độc của kẻ thù cũng qua đó thông tin, tuyên truyền cũng như giáo dục đến mọi người để cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trong thời gian tại quân ngũ mỗi thanh niên sẽ được rèn luyện về thể lực, về kỹ, chiến thuật, tâm lý và cả kỹ năng sống từ đó tạo nên sự vững vàng trước các tình huống xảy ra trong cuộc sống ngay cả trong quân ngũ và sau khi thanh niên xuất ngũ. Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem là trách nhiệm của lớp lớp thanh niên khi đến tuổi tưởng thành đối với Tổ quốc, với quê hương. Tham gia nghĩa vụ quân sự góp phần xây dựng quân đội, giữ vững củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi thanh niên Việt Nam hiện nay sẽ không kém phần vất vả và gian lao.

     Anh Võ Văn Phương, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, cho biết: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là niềm vinh dự tự hào của mỗi thanh niên, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Môi trường quân đội là điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tu dưỡng, học tập và rèn luyện cả về “Đức - Trí - Thể - Mỹ”. Bản thân tôi từng rất tự hào đại diện cho thanh niên xã mang tên anh hung lực lượng vũ trang Đào Hữu Cảnh lên đường bảo vệ Tổ quốc, đó là nghĩa vụ thiêng liêng và tự lực học tập và rèn luyện trở thành một quân nhân tiêu biểu, xứng đáng là người con của quê hương anh hùng Đào Hữu Cảnh".

     Nhưng là thanh niên thế hệ Hồ chí Minh chúng ta cần xem đây vừa là nghĩa vụ của một công dân vừa là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi thanh niên. Vì vậy, khi trở thành người chiến sĩ ngay từ những ngày đầu chúng ta cần phải cố gắng học tập, rèn luyện và công tác tốt xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người, cũng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là phải luôn yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức " Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Xứng đáng với phẩm chất, hình ảnh của anh " Bộ đội Cụ Hồ", với lý tưởng cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Xứng đáng với câu nói " Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu ". Do đó, khi trở thành chiến sĩ trong quân ngũ thanh niên chúng ta cần rèn luyện để xứng đáng với bản chất “Bộ đội cụ Hồ”.

     Ra sức học tập nâng cao nhận thức về mọi mặt, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lối sống, phong cách, tác phong con người mới xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang, có nếp sống chính quy, tác phong khẩn trương, chuẩn xác, đoàn kết thương yêu đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh, có thái độ đúng mực trong giao tiếp với mọi người, mọi tổ chức; sống khiêm tốn giản dị, trung thực, tự trọng, cởi mở chân thành; luôn nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng và phong cách, lối sống không lành mạnh, tự do, buông thả, bê tha, ích kỷ, chạy theo đồng tiền… dẫn đến hành vi sai trái ảnh hưởng xấu tới thanh danh "Bộ đội Cụ Hồ".

     Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các vấn đề trên là điều kiện để quân nhân giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào.

     Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong 75 năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống hào hùng của một quân đội bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ ngàn xưa đến nay, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà cao hơn cả đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" góp thêm sức mạnh để đất nước Việt Nam ta vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng giàu, đẹp hơn trong tương lai.

Đăng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác