Nông thôn mới

Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

11:31 03/10/2018

    

Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Tham dự có các ngành, đoàn thể và ban ấp. Ông Nguyễn Thiện Tài – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dâ xã chủ trì cuộc họp.
Responsive image
Quang cảnh họp xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 xã Khánh Hòa

Theo đó đối tượng rà soát là những hộ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; hộ phát sinh nghèo, phát sinh cận nghèo mới; hộ gia đình có biến động về nhân khẩu có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Khánh Hòa.

Sau khi xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát, các điều tra viên sẽ tiến hành rà soát và lập danh sách phân loại hộ gia đình theo theo các biểu mẫu; sau đó sẽ tiến hành họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết công khai  tại trụ sở cơ  quan và ban ấp sau đó Ủy ban nhân dân xã báo cáo xin ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn xã. Thời gian thực hiện từ ngày 25/9/2018 đến ngày 15/11/2018.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm, thông qua rà soát để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. /.

Huỳnh Dương (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác