Khối Đảng

Đảng ủy xã Bình Phú sơ kết 9 tháng đầu năm 2019

08:32 25/09/2019

    

Ngày 24/9/2019, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức hộ nghị mở rộng sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Quốc Phong – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

     Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã Bình Phú đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã thường xuyên chỉ đạo, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Công tác phát triển Đảng viên luôn được thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh lý lịch của quần chúng xin vào Đảng. Trong 3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy xã Bình Phú tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra từ đầu năm. Tập trung lãnh đạo các chi bộ nhằm nâng cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các hội đoàn thể, tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình tự quản ở các ấp, góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Responsive image
 

     Hội nghị tập trung thảo luận các ý kiến của các đại biểu tham dự, đã làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị đề xuất những vấn đề cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy xã Bình Phú.

Responsive image
 

     Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã ghi nhận những kết quả của Đảng ủy xã, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khẳng định dù khó khăn thì các cấp ủy, chính quyền cũng phải quyết tâm lãnh, chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng, chủ động làm tốt công tác dự báo, mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp, tập trung phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; Lãnh đạo thực hiện tốt vấn đề quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, trạm y tế rà soát những mục tiêu còn lại trong kế hoạch năm, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019. 

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác