VĂN BẢN CẤP HUYỆN

Kế hoạch số 72/KH-HĐPH ngày 20/4/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật huyện năm 2021

21/04/2021

Thông báo số 17/TB-UBND ngày 29/3/2021 về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trình thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021

29/03/2021

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng trụ sở Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện

24/03/2021

Công văn số 102/PNV ngày 22/3/2021 của Phòng Nội vụ huyện về việc đăng ký nhu cầu đào tạo Thạc sĩ Chính sách công trong Bảo vệ môi trường

23/03/2021

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

02/08/2020

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - hộ ông Nguyễn Văn Phuông

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương Hoài Vũ và bà Phan Thị Hiền, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Lập và bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Tấn Phát, địa chỉ khu đất: Cụm dân cư Đông kênh 3 - Bắc kênh Cần Thảo, xã Mỹ Đức

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huyền Linh, địa chỉ khu đất: Tuyến dân cư Tây kênh 7, xã Bình Long

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh Ngưu và bà Hồ Thị Mảnh, địa chỉ khu đất: TDC Bắc rạch Cây Gáo, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Tâm và bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ khu đất: Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Chen và ông Phan Văn Dẩu, địa chỉ khu đất: cụm dân cư ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Thành và bà Trần Mẫu Đơn, địa chỉ khu đất: CDC Nam kênh 10 - Tây kênh 13, xã Bình Phú

01/04/2020