VĂN BẢN CẤP HUYỆN

Kế hoạch thực hiện xã lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện Châu Phú, giai đoạn 2020-2025

27/02/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

11/02/2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

11/02/2020

Thông báo kết quả xử lý kỹ luật đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

02/11/2018
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>