VĂN BẢN CẤP HUYỆN

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

02/08/2020

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - hộ ông Nguyễn Văn Phuông

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương Hoài Vũ và bà Phan Thị Hiền, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Lập và bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Tấn Phát, địa chỉ khu đất: Cụm dân cư Đông kênh 3 - Bắc kênh Cần Thảo, xã Mỹ Đức

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huyền Linh, địa chỉ khu đất: Tuyến dân cư Tây kênh 7, xã Bình Long

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh Ngưu và bà Hồ Thị Mảnh, địa chỉ khu đất: TDC Bắc rạch Cây Gáo, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Tâm và bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ khu đất: Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Chen và ông Phan Văn Dẩu, địa chỉ khu đất: cụm dân cư ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Thành và bà Trần Mẫu Đơn, địa chỉ khu đất: CDC Nam kênh 10 - Tây kênh 13, xã Bình Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Mung và bà Võ Thị Phụng, địa chỉ khu đất; CDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Cần Thảo, xã Mỹ Đức

01/04/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020

Kế hoạch thực hiện xã lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện Châu Phú, giai đoạn 2020-2025

27/02/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

11/02/2020