VĂN BẢN CẤP TỈNH

Thông báo số 06/TB-BDT: Giới thiệu Công thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh An Giang.

13/05/2021

Công văn số 447/STTTT–KHTC: Tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

12/05/2021

Hướng dẫn số 1241/HD-STNMT ngày 07/5/2021 của Sở Tài nguyên - Môi trường về việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

10/05/2021

Công văn số 42/BCĐ-CQTT ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo 389 về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, địa chỉ tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

29/04/2021

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

24/03/2021

QUYẾT ĐỊNH số 579 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc TN&TKQ qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh An Giang

24/03/2021

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh bảo hiểm xã hội

03/02/2021

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Dợt, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Ngô Văn Tùa, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 - 2020

04/10/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>