VĂN BẢN CẤP TỈNH

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

24/03/2021

QUYẾT ĐỊNH số 579 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc TN&TKQ qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh An Giang

24/03/2021

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh bảo hiểm xã hội

03/02/2021

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Dợt, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Ngô Văn Tùa, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 - 2020

04/10/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>