THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

25/11/2020

Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

25/11/2020

Các mẫu phác thảo tham dự Hội thi Tạc Tượng Quản cơ Trần Văn Thành

13/10/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Dợt, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Ngô Văn Tùa, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

01/09/2020

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

19/08/2020

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

02/08/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020

Tuyên truyền và thực hiện khai báo y tế toàn dân

20/03/2020

Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý

20/03/2020

Kế hoạch thực hiện xã lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện Châu Phú, giai đoạn 2020-2025

27/02/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

11/02/2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

11/02/2020

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện Châu Phú

25/12/2019

Nghị quyết thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

04/11/2019