THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

29/08/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Châu Phú năm 2019"

26/07/2019

Quá trình tiếp tục triển khai, thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

16/05/2019

Kế hoạch Thực hiện Bảo hiểm y tế năm 2019

25/02/2019

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 1, năm 2018-2012 huyện Châu Phú

25/02/2019

Thông báo kết quả xử lý kỹ luật đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

02/11/2018